Wie is

Bureau Communique bestaat sinds 8 januari 2003. Het was voor mij een logische stap na afloop van het werk bij de Projectgroep Archeologie Betuweroute. Dat was immers de bakermat van de moderne archeologie, al dan niet commercieel ingericht.

Maar hoe begon het eigenlijk? Na mijn studie Klassieke Archeologie aan de universiteit Leiden (afgerond in 1990) heb ik gewerkt in de museumwereld. Er was bijna geen werk in de archeologie op dat moment. Dat veranderde met de komst van de grote infrastructurele projecten en de Betuweroute bracht me terug naar mijn roots. Een communicatieopleiding bij de Stichting Reclame- en Marketingonderwijs (SRM) vulde mijn praktijkervaring aan met een beroepsdiploma. De theorie zorgt er -met 30 jaar werkervaringvoor dat opdrachtgevers op het gebied van communicatie, educatie of presentatie het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.

Ik werk het liefst met heldere en korte communicatielijnen, hou van een persoonlijke aanpak en lever maatwerk binnen gestelde deadlines. Waar nodig wordt extra mankracht of expertise ingehuurd uit het brede netwerk van het bedrijf.

Wat doet bureau Communique?

Kort gezegd: alles waarbij informatie van een zender naar een ontvanger moet worden gebracht op een voor de doelgroep begrijpelijke manier.

Wilt u rondleiders laten trainen? Zoekt u een gastdocent die een klas uitlegt wat archeologie is, iemand die een tentoonstelling maakt (en de vondstselectie en conservering kan begeleiden), die voor u een boek schrijft, workshops rondleidingen geeft (of zelf rondleidt), de externe communicatie van een opgraving opzet en uitvoert, of wellicht op abstracter niveau advies kan geven hoe de communicatie in de praktijk het meeste resultaat oplevert? Of iemand die voor u de directievoering kan overnemen bij de productie van communicatiemiddelen? Kom dan eens verder praten over de mogelijkheden.

De doelstellingen van bureau Communique zijn:

1. De resultaten van archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek ‘vertalen’ en  presenteren op een voor de doelgroep begrijpelijke manier om zo het  maatschappelijk draagvlak voor de archeologie en cultuur in algemene zin te vergroten.

2. De archeologen/cultuurhistorici/docenten van PO en VO te adviseren over en bij te staan bij de uitvoering van het bovenstaande en daarbij het belang van goede communicatie te benadrukken (extern én intern).