Wie is

Bureau Communique bestaat sinds 8 januari 2003. Net als bij diverse andere archeologische bedrijven het geval is, liggen mijn roots bij de Projectgroep Archeologie Betuweroute. De enerverende jaren aan het begin van de commerciële archeologie en de implementatie van het Verdrag van Malta hebben grote invloed gehad op mijn eigen koers. Het was een logische stap daarna mijn eigen bedrijf te beginnen. Inmiddels staat het volgende verdrag voor de deur: het verdrag van Faro. Participatie maakt inmiddels deel uit van de werkervaring.

Wat ging er vooraf aan bureau Communique? Na mijn studie Klassieke Archeologie aan de universiteit Leiden (afgerond in 1990) heb ik met veel plezier gewerkt in PR en educatieve functies in de museumwereld. De komst van de grote infrastructurele projecten zoals de Betuweroute brachten me terug naar de archeologie. Een communicatieopleiding bij de Stichting Reclame- en Marketingonderwijs (SRM) vulde mijn praktijkervaring uit de museumwereld aan met een beroepsdiploma. De theorie zorgt er, met ruim 30 jaar werkervaring zie CV, voor dat opdrachtgevers op het gebied van communicatie, educatie of presentatie in het erfgoedveld en daarbuiten het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.

Ik werk het liefst met heldere en korte communicatielijnen, hou van een persoonlijke aanpak en lever maatwerk binnen gestelde deadlines. Waar nodig wordt extra mankracht of expertise ingehuurd uit mijn netwerk. Ik werk vaak samen met Carola Nooijen.

Wat doet bureau Communique?

Kort gezegd: alles waarbij informatie van een zender naar een ontvanger moet worden gebracht op een voor de doelgroep begrijpelijke manier.

Wilt u een gebiedsbiografie laten schrijven? Of rondleiders laten trainen? Zoekt u een gastdocent die een klas uitlegt wat archeologie is, iemand die een tentoonstelling samenstelt (en de vondstselectie en conservering kan begeleiden), die voor u een boek schrijft, workshops rondleidingen geeft (of zelf rondleidt), de externe communicatie van een opgraving opzet en uitvoert, of wellicht op abstracter niveau advies kan geven hoe de communicatie in de praktijk het meeste resultaat oplevert? Of iemand die voor u de directievoering kan overnemen bij de productie van communicatiemiddelen? Kom dan eens verder praten over de mogelijkheden.

De doelstellingen van bureau Communique zijn:

1. De resultaten van archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek ‘vertalen’ en  presenteren op een voor de doelgroep begrijpelijke manier om zo het maatschappelijk draagvlak voor de archeologie en cultuur in algemene zin te vergroten.

2. De archeologen/cultuurhistorici/docenten van PO en VO te adviseren over en bij te staan bij de uitvoering van het bovenstaande en daarbij het belang van goede communicatie te benadrukken (extern én intern).