Forum Hadriani, verkenning ontmoetingscentrum, rapport gereed

Hieronder leest u hoe we zijn begonnen aan dit project. Inmiddels -Augustus 2022- is de rapportage gereed en wordt de slotavond georganiseerd. Wilt u alvast weten wat er in het rapport staat, klik dan hier voor een download in pdf.

De start van het project

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidieaanvraag voor deze verkenning in 2021 gehonoreerd en op 1 mei 2021 is de uitvoering van ons onderzoek begonnen. Plannen die in het afgelopen decennium al pratend met collega’s vorm kregen, konden nu echt op uitvoerbaarheid worden onderzocht.

Forum Hadriani verdient meer aandacht, dat zullen velen beamen. In 2021 was het exact 1900 jaar geleden dat Hadrianus de oversteek maakte naar Engeland en daar de beroemde muur liet bouwen. Een muur die iedereen kent. Bij Forum Hadriani verloopt de herkenbaarheid minder soepel.

Daarnaast is in de zomer van 2021 de Limes tot Unesco-werelderfgoed aangewezen. De perfecte timing om opnieuw te focussen op de Romeinse stad, Forum Hadriani, met de erfgoedpartijen -amateurs en professionals tezamen- die de regio rijk is, binnen het project Vind elkaar in erfgoed. Verken de FARO-werkwijze van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De bewoners van Voorburg en omstreken dragen Forum Hadriani een warm hart toe. Diverse verenigingen en instanties hebben een archeologische verwijzing in hun naam: Forum Hadriani Muziekvereniging, het Corbulo koor, Medisch Centrum Corbulo, het Corbulocollege. Maar velen weten niet wat zich precies in park Arentsburgh heeft afgespeeld. Een informatiecentrum kan hier een positieve rol in spelen. Vanuit deze plek kunnen vele rondleidingen en activiteiten voor allerlei doelgroepen starten. De kracht van het verhaal is ons inziens belangrijk, zeker in een gebied waar de ruimte beperkt is en de groenfunctie belangrijk is.

Hoe mooi zou het zijn als er ‘in situ’ weer een ontmoetingsplek zou komen om dit erfgoed gezamenlijk de aandacht te geven die het verdient en om samen het verhaal van de Romeinse stad en haar bewoners te vernemen én door te vertellen!

Meer over de Faro werkwijze bij erfgoed:

Faro magazine, van verdrag naar praktijk, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, september 2021. Hierin staat op pag. 23 een artikel over Voorburg. Het hele blad is overigens een aanrader qua achtergrondinformatie.

Erfgoed als middel, door Frans Soeterbroek (2021)

Meer over Forum Hadriani:

Digitale versie van de publicatie over de opgravingen 2007-2008 (met dank aan Mark Driessen) download de publicatie hier.

Podcast in de serie De Limes leeft, door Wilfried Hessing, over het kanaal van Corbulo, 2021 (aanrader!)

Podcast in de serie De Limes leeft, door Tom Buitendorp, 2021.

Joanneke van den Engel – Hees geeft uitleg over Forum Hadriani in Erfgoed van de maand, november 2018.

M. Deege en M. Steiner, Archeologie krijgt een gezicht, Voorburg, 2009 (informatieboekje bij gelijknamige tentoonstelling).