Forum Hadriani, verkenning

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidieaanvraag voor deze verkenning gehonoreerd en op 1 mei zijn we dan ook echt begonnen. Plannen die in het afgelopen decennium al pratend met collega’s vorm kregen, kunnen nu echt op uitvoerbaarheid worden onderzocht.

Forum Hadriani verdient meer aandacht, dat zullen velen beamen. Dit jaar is het exact 1900 jaar geleden dat Hadrianus de oversteek maakte naar Engeland en daar de beroemde muur liet bouwen. Een muur die iedereen kent. Bij Forum Hadriani verloopt de herkenbaarheid minder soepel. Daarnaast is deze zomer de Limes tot Unesco-werelderfgoed aangewezen. Het uitgelezen moment dus om nu opnieuw te focussen op de Romeinse stad, Forum Hadriani, maar nu vanuit de lokale erfgoedpartijen -amateurs en professionals tezamen- die de regio rijk is, binnen het project Vind elkaar in erfgoed. Verken de FARO-werkwijze van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De bewoners van Voorburg en omstreken dragen Forum Hadriani een warm hart toe. Diverse verenigingen en instanties hebben een archeologische verwijzing in hun naam: Forum Hadriani Muziekvereniging, het Corbulo koor, Medisch Centrum Corbulo, het Corbulocollege. Maar velen weten niet wat zich precies in park Arentsburgh heeft afgespeeld.

Tijdens de laatste opgravingen was de belangstelling enorm. Het door de BAM beschikbaar gestelde informatiecentrum werd een ontmoetingsplaats op locatie. Het fungeerde niet alleen als startpunt van rondleidingen en open dagen, maar het bood ook de kans even binnen te lopen en op de hoogte te blijven van alles wat er gaande was op de opgraving door informatie te lezen, vragen te stellen en net opgegraven voorwerpen te bekijken.

Buurtbewoners en eigenaren van de naburige volkstuinen, schoolklassen van dichtbij of verder weg, plaatselijke bestuurders en erfgoedpartners kwamen er over de drempel. Hoe mooi zou het zijn als er ‘in situ’ weer een ontmoetingsplek zou komen om dit erfgoed gezamenlijk de aandacht te geven die het verdient en om samen het verhaal van de Romeinse stad en haar bewoners te vernemen én door te vertellen?!

We beginnen met inventariseren bij directe omwonenden van het park. Meer daarover leest u hier. Op deze pagina houden we u op de hoogte van het project.