Onderwijs

Medio 2017: bureau Communique volgt de cursus ‘train de trainer’

In juni zal Monique de gecertificeerde cursus volgen die opleidt tot trainer van basisschooldocenten tot ICC-er. Tot nu toe verzorgde ze twee gastlessen in dergelijke series in samenwerking met Karin Kievit. De gastlessen gingen over a) het schrijven van een beleidsplan en b) werken met / vergaren van het budget voor cultuureducatie op school.


Foto 25-10-16 14 04 21Lessen archeologie in de gemeente Den Haag (m.i.v. 2009): Cultuurmenu, Cultuurschakel en locatielessen

Vanaf 2009 worden de lessen over archeologie in de gemeente Den Haag gemaakt en gegeven door bureau Communique (sinds 2015 door de toenemende aantallen bijgestaan door Gravers Gezocht van Carola Nooijen). In het schooljaar 2015 – 2016 hebben 4000 Haagse kinderen, van groep 1 t/m groep 8, zowel op school als in de Tempel, kunnen kennismaken met ons interessante vakgebied.

Bestaande lessen: Aan tafel, 6000 jaar eten in Den Haag, Hoe oud is Den Haag?, Erik de Eik vertelt, Archeologen doen meer dan graven, Nu ben jij de archeoloog.

 

 

 

 

 

 

 

icccursusICC-trainer en coach Cultuurloper voor Kunstgebouw (2014 – 2015)

De cursus ICC (interne cultuur coördinator) is bedoeld voor docenten die deze extra taak binnen de basisschool gaan uitvoeren. In de cursus leren docenten wat cultuur is en kan betekenen, welke methodes er zijn en wat de actuele stand van zaken op het gebied van cultuurbeleid (landelijk en lokaal) is. Ze gaan aan de slag om een eigen beleidsplan te schrijven voor het cultuuronderwijs op hun eigen school. In samenwerking met Karin Kievit Cultuureducatie heeft bureau Communique de lessen verzorgd over het schrijven van een beleidsplan en over het budget.

In het project Cultuurloper worden de lessen op school binnen de eigen organisatie gegeven, waardoor maatwerk per instelling mogelijk is. Bewust is bij dit project gekozen de school te coachen in hun eigen wensen, i.p.v. meer traditioneel les te geven.

 

Scholierenvoorstellingen Soldaat van Oranje

Karin Kievit tekende voor de samenstelling van de tentoonstelling bij de musical Soldaat van Oranje. Ze was dan ook de eerst aangesproken persoon toen de organisatie aangaf  speciale scholierenvoorstellingen te willen geven. Succesvolle Karin had het druk, en vroeg Communique om hulp om de doelgroep in beeld te brengen en te benaderen.

 

Rondleidingen voor scholen en losse bezoekers: een lange en dankbare traditie op opgravingen

Bijsterhuizen te Wijchen (zomer en najaar 2011)
Werkzaamheden: plannen van de (school)groepen in het rooster, beantwoorden mail rond groepsbezoek. Rondleiden op de open dag van 3 september (zie film). Opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, Leiden.

 

 

Folder, rondleidingen, vitrines en communicatie-assistentie
Werkzaamheden: schrijven en vormgeven folder, coördinatie en uitvoering rondleidingen voor scholen (meer dan 1700 leerlingen kregen een rondleiding), maken aanvullend lesmateriaal bovenbouw voortgezet onderwijs, inrichten vitrines, advies over externe communicatie  en persvoorlichting op de opgraving Forum Hadriani (Voorburg). Oktober 2007 – maart 2008.

Doelgroep: volwassenen + schoolklassen van groep 6 t/m 5 gymnasium Opdrachtgever: Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC)