Onderwijs

Bureau Communique geeft ICC-cursussen

Na het behalen van het landelijke certificaat in 2017 is bureau Communique ook in schakelen voor het geven van de complete ICC-cursus (tot die tijd was ik alleen gastdocent i.s.m. Karin Kievit).

Na het behalen van het certificaat werk ik met veel plezier voor St. Mooi Werk (Schiedam) en Kade 40 (Vlaardingen) om de docenten te begeleiden in het schrijven van een cultuurplan voor de eigen school. Een deel van de lessen bestaat uit theorie, een ander deel uit het volgen van relevante workshops, zoals procesgerichte didactiek of drama en taal. Elke les vindt bovendien plaats bij een relevante culturele organisatie als een museum, archief, archeologische afdeling e.d.. Zo leren de docenten hun eigen culturele omgeving alvast beter kennen. Elke cursist presenteert aan het eind zijn/haar plan op een feestelijke middag met medecursisten, directieleden van school en mede ICC-coördinatoren uit de regio.

Foto 25-10-16 14 04 21

Lessen archeologie in de gemeente Den Haag (m.i.v. 2009): Cultuurmenu, Cultuurschakel en locatielessen

Vanaf 2009 worden de lessen over archeologie in de gemeente Den Haag gemaakt en gegeven door bureau Communique (sinds 2015 door de toenemende aantallen bijgestaan door Gravers Gezocht van Carola Nooijen). Jaarlijks maken meer dan 5000 Haagse kinderen, van groep 1 t/m groep 8, zowel op school als in de Tempel, kennis met ons interessante vakgebied.

Bestaande lessen: Aan tafel, 6000 jaar eten in Den Haag, Van geitenvel tot spijkerbroek, Dolly de duif zoekt oude en nieuwe spullen, Van Floris tot Willem-Alexander: het ontstaan van Den Haag (opgravingen Binnenhof), Nu ben jij de archeoloog, Mysteries van het Binnenhof, Hoe oud is Den Haag?

icccursusICC-trainer en coach Cultuurloper voor Kunstgebouw (2014 – 2015)

De cursus ICC (interne cultuur coördinator) is bedoeld voor docenten die deze extra taak binnen de basisschool gaan uitvoeren. In de cursus leren docenten wat cultuur is en kan betekenen, welke methodes er zijn en wat de actuele stand van zaken op het gebied van cultuurbeleid (landelijk en lokaal) is. Ze gaan aan de slag om een eigen beleidsplan te schrijven voor het cultuuronderwijs op hun eigen school. In samenwerking met Karin Kievit Cultuureducatie heeft bureau Communique de lessen verzorgd over het schrijven van een beleidsplan en over het budget.

In het project Cultuurloper worden de lessen op school binnen de eigen organisatie gegeven, waardoor maatwerk per instelling mogelijk is. Bewust is bij dit project gekozen de school te coachen in hun eigen wensen, i.p.v. meer traditioneel les te geven.

Scholierenvoorstellingen Soldaat van Oranje

Karin Kievit tekende voor de samenstelling van de tentoonstelling bij de musical Soldaat van Oranje. Ze was dan ook de eerst aangesproken persoon toen de organisatie aangaf  speciale scholierenvoorstellingen te willen geven. Succesvolle Karin had het druk, en vroeg Communique om hulp om de doelgroep in beeld te brengen en te benaderen.

Rondleidingen voor scholen en losse bezoekers: een lange en dankbare traditie op opgravingen

Bijsterhuizen te Wijchen (zomer en najaar 2011)
Werkzaamheden: plannen van de (school)groepen in het rooster, beantwoorden mail rond groepsbezoek. Rondleiden op de open dag van 3 september (zie film). Opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, Leiden.

Folder, rondleidingen, vitrines en communicatie-assistentie
Werkzaamheden: schrijven en vormgeven folder, coördinatie en uitvoering rondleidingen voor scholen (meer dan 1700 leerlingen kregen een rondleiding), maken aanvullend lesmateriaal bovenbouw voortgezet onderwijs, inrichten vitrines, advies over externe communicatie  en persvoorlichting op de opgraving Forum Hadriani (Voorburg). Oktober 2007 – maart 2008.

Doelgroep: volwassenen + schoolklassen van groep 6 t/m 5 gymnasium Opdrachtgever: Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC)