Communicatie

De oerdefinitie van communicatie is ‘het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar doelgroepen’. En hoe snel techniek en inzicht ook verschuiven in dit digitale tijdperk, de kern ervan blijft nog altijd overeind. Net als de aanvulling dat je ‘dit doet op een voor de doelgroep begrijpelijk manier’.

De voorbeelden op deze pagina laten zien dat een product verbaal, non-verbaal, tekst of beeld kan zijn. Net wat u (nee: uw doelgroep!) het beste bereikt.

Daarnaast zijn er uiteraard mogelijkheden op het gebied van advies (schrijven van communicatie (deel)plannen, adviesgesprekken) en mogelijkheden om een deel van uw communicatie uit te besteden (beheer websites, aanleveren content e.d., ad hoc inzet van communicatieadviseur).


Foto 23-10-16 12 03 50De Atlantikwall: gedeeld cultuur-historisch erfgoed (2016)

Hoe ervaren Duitse bezoekers het WO2 erfgoed langs de kust? Hoe kunnen we ze beter van dienst zijn? Dit en meer komt aan bod in het rapport voor de provincie Z-H met bovengenoemde titel. ‘k Heb meegewerkt voor en met Military Legacy bij het verzamelen van de benodigde achtergrondinformatie voor dit rapport (interviews en bureaustudie) en meegeschreven aan diverse onderdelen van het rapport (o.a. de communicatieve aanbevelingen).

1178

Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen (2015 – 2016)

Meegewerkt aan de totstandkoming van het boek en de publiciteit eromheen (zie ook bij organisatie).

c1000 boek

C1000 – afscheid van een formule

Mede-auteur van dit boek (met Unit 2 uit Leiden), dat in de pers het loflijke ‘twee kilo trots en spijt’ meekreeg. Hierin staan interviews met de scheidende C1000 ondernemers. Communique was verantwoordelijk voor de interviews van een deel van Zuid-Holland en voor die uit Flevoland. Daarnaast zijn er twee extra kanternen geschreven voor bedrijven die dat wilden.

Jubileumboek Vendor bv
Afgvendor 50 jaarerond en feestelijk ten doop gehouden op de SS Rotterdam: Vijftig jaar Vendor, van product tot beleving (1961 – 2011). Uitgave in Nederlands en Engels.
Uitvoering door Communique: concept, tekst en opmaak.  Research en beeldredactie: Angela Viljeer. Opdrachtgever: Vendor bv, Tilburg

Banners

In juni 2011 : opmaak Powerpointsjabloon en vier roll-up banners t.b.v. bijeenkomst G4 en Tweede Kamerleden
Opdrachtgever: bureau Marbles, Amsterdam

Communicatiewerkzaamheden opgraving N23 (Swifterbant) + communicatiebeleidsplan

Contentbeheer website, inrichten vitrine, schrijven posters, communicatie met externe partijen en met communicatieadviseur provincie. Schrijven van intern communicatiebeleidsplan. Doelgroep: bezoekers opgraving N23  én voor het interne beleidsplan: collega’s. Opdrachtgever: Vestigia, Archeologie & cultuurhistorie, Amersfoort

Communicatiewerkzaamheden m.b.t. archeologie in de Harnaschpolder

Teksten schrijven en afbeeldingen selecteren t.b.v. buitenvitrine Romeinse waterput bij de AWZI in de Harnaschpolder (m.i.v. nov. 2008); bouwtechnische details: Hoppenbrouwers architectuur en Archeoplan (beide: Delft),  april 2009. Redactie-assistentie t.b.v. eindbundel onderzoek Harnaschpolder (nov. – dec. 2008) en communicatiewerkzaamheden rond de boekpresentatie van Het Verleden boven Water najaar 2009. Doelgroep: archeologen en belangstellenden. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland, project AHR.


posterA3.aiPoster, flyer en congresbundel symposium Forum Hadriani

Werkzaamheden: Tekst en opmaak poster en flyer voor het symposium over Forum Hadriani door de st. M.A.C (Voorburg) / Museum Swaensteyn (Voorburg), maart/april 2008. Aansluitend: opmaak congresbundel van het symposium, september-november 2008. Doelgroep: potentiele bezoekers van het symposium, opdrachtgever: Museum Swaensteyn / st. M.A.C.

Redigeren en aanvullen teksten Limes

Werkzaamheden: Redigeren, aanvullen en herstructureren webteksten over de Limes (2005). Het artikel over de Tabula Peutingeriana is vervolgens als achtergrondinfo opgenomen bij de Canon van Nederland, onderdeel Romeinse tijd. Doelgroep: volwassenen (Cultuurwijzer). Opdrachtgever: Digitaal Erfgoed Nederland (Den Haag).

Digitale artikelen voor Cultuurwijs en Cultuurwijzer

Werkzaamheden: Schrijven van artikelen en leveren passend beeldmateriaal voor het digitale magazine Cultuurwijzer en Cultuurwijs in de jaren 2002 – 2005. Doelgroep: volwassenen (Cultuurwijzer) en bovenbouw van het studiehuis (Cultuurwijs). Opdrachtgever: Digitaal Erfgoed Nederland (Den Haag).