Erfgoedinventarisatie

Bureau Communique voert met veel plezier de erfgoedinventarisatie uit voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op deze pagina leest u waar u ons in de gemeente kunt tegenkomen.

  • zaterdag 25 mei op de zaterdagmarkt aan het Oosteinde in Voorburg
  • (volgt nog) Leidschendam
  • (volgt nog) Stompwijk

Start Erfgoedinventarisatie

De gemeente gaat op zaterdag 25 mei op de zaterdagmarkt aan het Oosteinde in Voorburg aan inwoners vragen wat erfgoed voor hen betekent.

In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn veel locaties, parken, gebouwen en verhalen uit vroeger tijden te vinden. Dit zijn onderdelen van het erfgoed van de gemeente. Om te weten te komen wat erfgoed voor haar inwoners betekent, start de gemeente een inventarisatie. Op zaterdag 25 mei tussen 10.00 – 12.00 uur vraagt de gemeente aan bezoekers van de zaterdagmarkt aan het Oosteinde in Voorburg welk erfgoed ze kennen en belangrijk vinden. Later volgen ook inventarisaties in Leidschendam en Stompwijk.

Erfgoed

Erfgoed kan tastbaar zijn zoals een gebouw of een object, bijvoorbeeld Molen de Vlieger of een oude Romeinse vondst uit de grond. Maar ook niet-tastbaar, zoals gebruiken, streekgerechten, muziek en terugkerende feesten. Dat is ook erfgoed. Materieel én immaterieel erfgoed vormen onze identiteit. Ze laten samen zien wat belangrijk is om te bewaren voor latere generaties. Erfgoed is niet alleen oud; het kan elke dag ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het zeer gewaardeerde ‘Opa’s veldje’ aan de Mariannelaan in Voorburg.

Waarom is erfgoed belangrijk?

De gemeente is geworden wat het nu is door alle bijdragen van eerdere generaties. Door erfgoed te bestuderen, kunnen onderbouwde keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Daarvoor laat de gemeente dit jaar een gebiedsbiografie schrijven. In de gebiedsbiografie staat het erfgoed beschreven dat ruimtelijk nu nog terug te vinden is. Maar ook het niet tastbare erfgoed is belangrijk. De ontmoetingen met de inwoners bieden de kans om nieuw erfgoed te signaleren en kennis aan te vullen die misschien (nog) niet op papier staat.

Want iedereen draagt erfgoed mee en geeft er mede vorm aan, of je nu Museum Swaensteyn of Houtzaagmolen de Salamander bezoekt, of met de band oefent omdat je in de voetsporen van The Raspers en Earth & Fire wil treden. Met het behoud van erfgoed ontstaat er niet alleen verbondenheid met de geschiedenis, maar ook inspiratie voor de toekomst.

Wilt u laten weten welk erfgoed in Leidschendam-Voorburg u zelf kent en belangrijk vindt? Mail het ons via postbuserfgoed@lv.nl . Als u een foto heeft die in het rapport mag met naamsvermelding (graag hoge resolutie) dan wordt dat extra gewaardeerd.

(Markt aan de Rozenboomlaan, foto: D.W. den Engh, collectie gemeentearchief Leidschendam-Voorburg)