Verkenning Forum Hadriani – bewonersavond 3 m.m.v. Jeroen van Zoolingen (incl. link voor terugkijken)

We zijn inmiddels aangekomen bij de derde online bewonersavond: op donderdag 10 maart (19.30 uur) is het zover. Traditiegetrouw hebben we voor u weer een spreker gevonden die een deel van de geschiedenis van het park belicht. Dit keer is dat Jeroen van Zoolingen, seniorarcheoloog bij gemeente Den Haag.

Arentsburgh in de steentijd

Park Arentsburgh leverde niet alleen Romeinse amforen, munten en mantelspelden op. Helemaal onderin de opgravingsputten uit 2007-2008 kwamen nog veel oudere vondsten aan het licht, zaken uit de steentijd! Het maakt van Arentsburgh een vindplaats van de zogenaamde ‘Vlaardingencultuur’, een groep mensen die zich vooral in West-Nederland bevond en gelijktijdig is met de hunebedbouwers elders in ons land. Maar niet alleen in Arentsburgh zijn recent vondsten uit de steentijd aangetroffen. Op meer plaatsen in de Haagse regio werden ze ontdekt en onderzocht. Deze nieuwe vindplaatsen bieden ons inzicht in een fascinerende prehistorische wereld.

Terugkijken lezing? Klik hier.